2009, ഒക്‌ടോബർ 25, ഞായറാഴ്‌ച

Baby sitting

കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ പിതാവിന്റെ പങ്ക്‌ വളരെ വലുതാണു...

2009, ഓഗസ്റ്റ് 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

ബാല്യം, യൌവനം, വാര്‍ധക്യം എല്ലാം ഒരു ഞെട്ടില്‍ തന്നെ...ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികതയെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പം

2009, ജൂലൈ 12, ഞായറാഴ്‌ച


കാതങ്ങൾ താണ്ടണം മഴപെയ്യും മുമ്പിനി....
കാതങ്ങൾ താണ്ടണം മഴപെയ്യും മുമ്പിനി....

വൈക്കം കായലിൽ നിന്നൊരു കാഴ്ച